משק סגל

1975

מאז

.משתלה משפחתית וחנות פרחים בביצרון
 משק לגידול פרחים,בצלי פרחים ועציצים
חנות לציוד מקצועי לגינון ולחקלאות
הזרים האהובים ביותר